Over Considerans

 

Bestuursrechtelijk Adviesbureau Considerans is een juridisch adviesbureau dat in 2008 is opgericht door mr. K.M. (Karin) van Veldhoven-Westra. Ik bied ondersteuning op het gebied van het bestuurs(proces)recht aan overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ik heb vele jaren ervaring bij diverse organisaties op uiteenlopende terreinen van het bestuurs(proces)recht. Zo ben ik onder meer werkzaam geweest bij diverse gemeenten, de rechtelijke macht, een universiteit en een belangenorganisatie. De terreinen waarmee ik ervaring heb, zijn onder andere het algemeen bestuurs(proces)recht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht, subsidierecht, gemeenterecht, ruimtelijke ordening en milieu.

 

Overheden

Overheden kan ik van dienst zijn in situaties dat (tijdelijk) extra juridische ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld omdat een vacature nog niet is opgevuld, iemand ziek is of met zwangerschapsverlof gaat of er sprake is van een piekbelasting in het werk. Ook in geval de benodigde specialistische kennis van het bestuurs(proces)recht in het algemeen of één van de hiervoor genoemde terreinen ontbreekt of onvoldoende aanwezig is, kan ik overheden juridische ondersteuning bieden. Zowel advisering als het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures behoort tot de mogelijkheden, evenals het optreden als secretaris van een bezwaarschriftencommissie, het opstellen van regelgeving en besluiten.

 

Particulieren en bedrijven

Particulieren en bedrijven kan juridische ondersteuning worden geboden in bezwaar- en beroepsprocedures. Zo kunnen bezwaar- en (hoger) beroepschriften worden opgesteld en de vertegenwoordiging ter zitting door mij plaatsvinden. Uiteraard kan ik ook in zijn algemeenheid advies uitbrengen over bestuursrechtelijke vragen die er bij particulieren en bedrijven leven, bijvoorbeeld over de uitleg van bepaalde regels of de wijze waarop stappen in een bestuursrechtelijk traject genomen moeten worden.

 

Cursussen en onderwijs

Naast bovengenoemde ondersteuning is het ook mogelijk dat cursussen of onderwijs op het gebied van het bestuursrecht worden verzorgd of onderzoek op bestuursrechtelijk gebied wordt verricht.

 

Overige juridische ondersteuning

Uiteraard zijn ook andere vormen van juridische ondersteuning bespreekbaar. Onder "curriculum vitae" kunt u meer informatie vinden over mijn opleiding, kennis en ervaring en daardoor een nog uitgebreidere indruk krijgen van de juridische ondersteuning die ik kan bieden. Onder "bestuursrecht" kunt u meer informatie vinden over het bestuurs(proces)recht.